Szkoła Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej

Kwestionariusz rekrutacyjny na kurs intensywny lub standardowy języka polskiego

Prosimy, żeby jedna osoba rejestrowała się tylko jeden raz. Jeśli zobaczą Państwo po rejestracji napis "twoje zgłoszenie zostało przyjęte", to zostali Państwo zarejestrowani.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników.

Zarejestrowany uczestnik, w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników, otrzyma na podany przez siebie adres mejlowy dane do przelewu (kwotę i konto bankowe).

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania w Polsce:
 Ulica:
 Numer domu:
 Numer mieszkania:
 Kod pocztowy:
 Miejscowość:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Kraj pochodzenia:
Język ojczysty:
Deklarowany poziom początkowy (wybór poziomu zerowego, A1 lub A2 oznacza kurs intensywny; wybór poziomu od B1 wzwyż oznacza kurs standardowy): poziom zerowy A1 A2 B1 B2 C1 C2
Mam: poniżej 18 lat powyżej 18 lat

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdująca się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4.
 2. Inspektora danych osobowych nie powołano. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi można kierować na adres odo@wseh.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kursu intensywnego lub standardowego języka polskiego.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od daty ostatniej wpłaty, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty ostatniej wpłaty (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnożnością przeprowadzenia kursu intensywnego lub standardowego języka polskiego.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu w celach rachunkowych i podatkowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu w celu windykacji należności.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdującą się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4, w celu przeprowadzenia kursu intensywnego lub standardowego języka polskiego.